Yleistä

Arkkitehtitoimistomme on perustettu vuonna 1983 Arkkitehtitoimisto Kari Harmainen Ky:nä. Nykyinen toimiston nimi on
Arkkitehtitoimisto HML Oy, Harmainen-Mäkelä-Lahtinen.

 

Toimiston omistavat:

 

Henry Mäkelä, arkkitehti SAFA, rekisteröity pääsuunnittelija FISE AA, energiatodistuksen laatijan pätevyys, toimitusjohtaja, managing director


Jukka Lahtinen, arkkitehti SAFA, rekisteröity pääsuunnittelija FISE AA, sertifioitu passiivitalosuunnittelija Passiv Haus Institut, hallituksen puheenjohtaja

 

Olemme toimineet uudisrakennusten ja peruskorjausten ja maankäytön arkkitehtisuunnittelijana yli 700 rakennushankkeessa. Asuntosuunnittelun osuus on toimistossamme ollut perinteisesti aina suuri.

 

Viime vuosina olemme suunnitelleet myös useita isoja kauppakeskuksia mm. Leväsentien kauppakeskus Hermanni, Kuopio, kauppakeskus Kaakkurinkulma-Bauhaus, Kemin Corona-kauppakeskus ja Oulun Linnanmaan kauppakeskus. Masterplan-suunnitelmia olemme tehneet Lahden Bauhausiin, Jyväskylän Eteläporttiin, SRV Oy:n ja Varman Länsi-Toppilan kaavaprojektiin.

 

Olemme suunnitelleet myös lukuisia teollisuuden KVR-kohteita paperi- ja siistauslaitoksia, elintarvike-, betonielementti- ja elektroniikkatehtaita Venäjälle.

 

Toimistomme arkkitehti Henry Mäkelällä on lisäksi prosessiteollisuuden insinöörikoulutus ja pääsuunnitelijan AA-kelpuutus.

 

Toimistossamme työskentelee 6-8 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2012 oli n. 700.000 €.

 

Katso sijaintimme kartalla:
 

 

 

Päätoimialat, toimintaperiaatteet ja toimeksiantajat

Toimistomme päätoimialat ovat hankesuunnittelu ja selvitykset, rakennus-historiallinen inventointi, maankäyttö, rakennussuunnittelu, korjausrakentaminen, entisöinti, sisustussuunnittelu ja pihasuunnittelu. Useat suunnittelemamme kohteet ovat passiivi- tai matala-energiatalohankkeita.

Toimistomme on ollut mukana yli 700 projektissa. Kaikki nämä tehtävät on hoidettu vastuullisesti loppuun yhteistyössä tilaajan ja käyttäjän kanssa. Vuosien varrella meille on kehittynyt useita projekteja kattavia asiakassuhteita, jotka jatkuvat edelleen asiakkaan tarpeiden mukaisina. Pystymme vastaamaan asiakkaamme esittämiin haasteisiin hyvässä yhteistyössä projektin kaikkien osapuolien kanssa vaativissakin suunnittelutehtävissä.

Toimistollamme on useita vakiintuneita yhteistyökumppaneita, joten pystymme tarjoamaan erityisosaamista kaikilla suunnittelun aloilla. Olemme toimineet useissa projekteissa suunnitteluryhmän kokoavana tahona ja hoitaneet suunnittelutyön kokonaisvastuullisesti sisältäen insinöörisuunnittelun (prosessisuunnittelu). Olemme kehittäneet toimistoamme joustavaksi ja nopeaan resurssien suuntaamiseen kykeneväksi. Hyödynnämme tehokkaasti viimeisintä tietotekniikkaa.

Viime vuosina olemme suunnitelleet Oulun kaupungille ja kuntayhtymille julkisia rakennuksia sekä asuinkerros- ja rivitaloja yleishyödyllisille rakennuttajille sekä rakentajille. Liikerakennuksista Ouluun mainittakoon esim. Linnanmaan Kauppakeskus / Osuuskauppa Arina ja Tradeka sekä Kemiin Kauppakeskus Corona / Osuuskauppa Arina, Kaakkurinkulman Kauppakeskus ja Kaakurinhovin liikenne-asema.

Maankäyttösuunnittelua / kaavoitusta olemme laatineet mm. SATO-Rakennuttajat Oy:lle Ouluun Intiöön ja Osuuskauppa Arinalle lukuisiin kohteisiin esim. Ouluun, Kemiin, Pudasjärvelle ja Hailuotoon.


Tunnustuspalkinnot ja luottamustehtävät

Oulun lääninhallitus on myöntänyt toimistollemme Oulun läänin Viisikanta-rakennussuojelupalkinnon vuonna 2004, kohteena merikosken Kuntoutus- ja tutkimuskeskus Lasaretinsaaressa Oulussa.

 

Toimistomme useita kohteita on julkaistu alan lehdissä.


Laadunvarmistus

Arkkitehtitoimisto HML Oy on Arkkitehtitoimistojen liitto ry ATL:n jäsen. Toimistossamme on käytössa Arkkitehtitoimistojen liitto ry ATL:n laatujärjestelmämalli. Toimistokohtainen laatujärjestelmämallimme on nro 144. Laatujärjestelmämallista on käytössä toimistollemme päivitetty versio 4.0.

 

Suunnittelun valvontaa ja ohjaamista tapahtuu lisäksi viikottaisessa toimiston sisäisessä johtotiimiryhmässä.

 

Meillä on käytössä ATT-Systems Oy:n kehittämä projekti- ja ajanseuranta-ohjelmisto (”kellokorttiohjelma”). Tietokoneen oma kello on yhdistetty projektiohjelmaan. Tämä palvelee toimiston sisäistä ajanseurantaa, projektiseurantaa sekä antaa luotettavan tulosteen asiakkaalle.


Tekniset valmiudet

 

Ohjelmistoympäristö: Archicad 16-ohjelmistot (8 lisenssiä) ja A-CAD LT 2014 + Point arkkitehtisovellus, (1 lisenssi) paikallisverkossa. Käyttäjät ovat kokeneita arkkitehti cad-ohjelmistojen käyttäjiä.

 

ArchiCAD- ja A-CAD-ohjelmistot ovat täysin 3-ulotteisia objektiteknologiaan perustuvia mallinnusohjelmia, jotka soveltuvat tuotemallipohjaiseen suunnitteluun. Suunnitelmista saadaan tarvittaessa mm. monipuoliset 3D mallinnukset, perspektiivikuvat sekä tarpeelliset luettelot. Lisäksi toimistollamme on ajan tasalla olevat toimisto-ohjelmistot (Microsoft Office) sisältäen Word, Exel, Powerpoint ja Access-ohjelmistot.

 

3D:ssä tapahtuvaa suunnittelua hyödynnetään esim. hoitamalla tarvittaessa perspektiivi-, animaatio- ja suunnitelmaesittelyt kannettavalla tietokoneella ja videotykillä. 3D-suunnitelmat luovat pohjan vuorovaikutteiselle 4D-suunnittelulle.

 

Käyttämämme ArchiCAD 16 tukee IFC-formaattia, joka mahdollistaa 3D-suunnittelussa yhteensopivuuden muiden suunnittelijoiden ja projektinjohdon kanssa.

 

Ko mallinnusta, joihin kaikki osapuolet tuovat 3D-elementtinsä, voidaan hyödyntää tuotemallinnuksissa, laadunvarmistuksessa sekä aikataulutuksissa.

 

Viestintäteknologia

 

Toimistossa on keskusnumerolla varustettu pöytäpuhelinjärjestelmä danMark system / Oulun Puhelin Oyj.

Lähes kaikilla henkilöstöstämme käytössä on matkapuhelin. Sähköpostimme on muotoa etunimi.sukunimi@hml.fi. Sähköpostiyhteytemme on Microsoft Office 365 / Elisa Oyj. Virustorjunta ohjelmamme on Workgroups / F-Secure. Sähköpostipalvelimellamme on roskapostisuodin. Tietokoneverkossamme on palomuuri. Viestintäteknologiamme ja laiteresurssimme mahdollistavat osallistumisen internet-pohjaiseen projektipankkiin. Lisäksi omaamme hyvät valmiudet videoneuvotteluihin.


Talous

 

Toimistomme on luokiteltu D&B:n AAA-ryhmään viimeisessäkin päivityksessä, jossa on tarkastettu myös, ettei omistajilla ole ollut maksuhäiriöitä. Toimistollamme on laajennettu vastuuvakuutus.


Jäsenyydet

 

Toimistomme arkkitehdit ovat SAFA:n jäseniä ja hyväksytty arkkitehtisuunnitteljoiden rekisteriin.

 

Toimitusjohtajamme Henry Mäkelä on kauppakamarin jäsen ja toimii sen rakennusvaliokunnassa sekä myös jäsenenä Oulun kaupungin teknisessä lautakunnassa.


Kuulumme Tilaajavastuu.fi -rekisteriin.

 

 •  

  Arkkitehtitoimisto HML Oy

   

  Kasarmintie 11 A

  90130 Oulu

   

  Puh: 08 - 312 1440

  Fax: 08 - 312 1460

 • http://www.hml.fi

   

  etunimi.sukunimi@hml.fi